فروشگاه

همه محصولات ما

با محصولات ما آشنا شوید

چیلر تراکمی هوا خنک 400 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 360 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 300 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 280 تن تبرید

روفتاپ پکیج 72 تن تبرید (پکیج یونیت)

روفتاپ پکیج 60 تن تبرید (پکیج یونیت)

استعلام قیمت