فروشگاه

محصولات دسته چیلر تراکمی آب خنک

با محصولات ما آشنا شوید

چیلر تراکمی آب خنک 1000 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 800 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 600 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 400 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 300 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 270 تن تبرید

استعلام قیمت