فروشگاه

محصولات دسته چیلر تراکمی آب خنک

با محصولات ما آشنا شوید

چیلر تراکمی آب خنک 72 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 60 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 48 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 40 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 30 تن تبرید

چیلر تراکمی آب خنک 24 تن تبرید

استعلام قیمت