فروشگاه

محصولات دسته چیلر تراکمی هوا خنک

با محصولات ما آشنا شوید

چیلر تراکمی هوا خنک 400 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 360 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 300 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 280 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 250 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 200 تن تبرید

استعلام قیمت