فروشگاه

محصولات دسته چیلر تراکمی هوا خنک

با محصولات ما آشنا شوید

چیلر تراکمی هوا خنک 180 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 160 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 150 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 140 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 120 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 100 تن تبرید

استعلام قیمت