فروشگاه

محصولات دسته چیلر تراکمی هوا خنک

با محصولات ما آشنا شوید

چیلر تراکمی هوا خنک 90 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 80 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 72 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 60 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک ۴8 تن تبرید

چیلر تراکمی هوا خنک 40 تن تبرید

استعلام قیمت